Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató – Hatályos 2019. július 23-tól

Tartalom:

 1. Bevezetés
 2. Az általunk gyűjtött személyes adatok
 3. Az adatkezelés célja, jogalapja
 4. Az adatkezelés elvei, módja, adatok védelme
 5. Az adatkezelés időtartama
 6. További adatkezelési tudnivalók – Cookie
 7. Adatfeldolgozók
 8. Az érintett jogai és érvényesítésük módja
 9. Alkalmazandó jog

 

 1. Bevezetés

Az Ön személyes adatait a Gemmin Kődísztárgy és Ásvány Feldolgozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „mi” vagy „Gemmin Bt.”)

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Cégjegyzékszám: 01-06-114617

Adószám: 28265865-2-41

Elérhetőség: Tel.: +36703407471, E-mail: lelkes13@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselőt nem jelöltünk ki, mivel a tevékenységünk és létszámunk ezt nem indokolja.

 

Az általunk kezelt weboldal:

asvanyborze.com

A tárhely-szolgáltató neve: EVOLUTIONET Kft

A tárhely-szolgáltató címe: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@evolutionet.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://domain-tarhely.net/

Közösségi média oldalaink és az ezekhez kapcsolódó közösségi szolgáltatások:

www.facebook.com/asvanyborze/

www.instagram.com/lelkes_asvanyborze/

Az Ön, mint a weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatainak gyűjtése, kezelése és védelme tekintetében minden megteszünk annak érdekében, hogy a 2018. május 25-én érvénybe lépő Európai uniós általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglaltaknak, és a magyar jogszabályoknak (lsd. jelen tájékoztató 9. pont Alkalmazandó jog) mindenben megfeleljünk.

Jelen Adatkezelési és cookie tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) arról olvashat, hogy

 • milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
 • mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat az adatfeldolgozókkal
 • milyen jogai és választási lehetőségei vannak Önnek a személyes adataival kapcsolatban.

Ez a tájékoztató elsősorban akkor vonatkozik Önre, ha

 • böngészik az oldalunkon
 • feliratkozik hírlevelünkre, amely az esetek többségében reklámnak minősülő a saját rendezvényükkel kapcsolatos
 • a kapcsolati űrlap kitöltésével (lsd. asvanyborze.com/kapcsolat oldal) vagy egyéb más módon kapcsolatba lép velünk, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A weboldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az adott oldal Adatkezelési tájékoztatóját, mielőtt a személyes adatait ott megadná. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a befolyásunk alatt, ezért azokért nem tudunk felelősséget vállalni.

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató módosítására.

 

2. Az általunk gyűjtött személyes adatok

Az alábbiakban olvashat arról, hogy milyen esetekben és milyen személyes adatait kezeljük.

A weboldalunkon történő böngészéskor:

 • Információ a Weboldalainkon tanúsított online keresési viselkedéséről, és arról, amikor valamelyik hirdetésünkre kattint (ideértve azokat is, amelyek más szervezetek weboldalain jelennek meg),
 • Információ azon eszközökről, amelyeket a böngészés során használt (IP cím, a böngésző és az eszköz típusa, annak a weboldalnak a címe, amelyről a mi weboldalunkra kattintott, egyéb adatokat, amelyeket standard HTTP(s) kérés header-rel továbbítottak)

A Facebook oldalunkon,

 • Ha lájkolja az oldalunkat, ha megjegyzést ír a bejegyzésünkhöz, ha kapcsolatba lép velünk, ha jelentkezik nyereményjátékunkra, megismerjük Facebook profilját

Hírlevélre, eDM (reklámot tartalmazó E-mail) listára történő feliratkozáskor:

 • Név (meg kell adni), E-mail cím (meg kell adni)

Amikor kapcsolatba lép velünk, a rendezvényünk helyszínén nyereményjátékra jelentkezik, kiállítónak jelentkezik

 • Személyes adatok (a céltól függően lehet név/felhasználó név, cég név, E-mail cím, telefonszám, postai cím stb.), amelyeket Ön önmagáról ad meg, amikor kapcsolatba lép velünk például a weboldalunk Kapcsolat oldalán, vagy egyéb más módon (E-mailben, telefonon, postai úton, nyereményjátékunkra jelentkezéskor stb.),
 • Az általunk küldött és Ön által megnyitott E-mailek és más digitális kommunikációs eszközök, ideértve a linkeket, amelyekre Ön rákattint (például azok, amelyek lehetővé teszik számunkra annak nyomon követését, hogy Ön megnyitotta e – és ha igen, akkor mikor)

Dolgozóink, alkalmi munkavállalóink személyes adatai (név, cím, születési hely és idő, anyja neve)

 

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

A Gemmin Bt. által folytatott adatkezelés céljai:

 • online tartalomszolgáltatás, és ehhez a weboldalunk működésének biztosítása, a felhasználói élmény fokozása
 • hírlevél, eDM: az általunk nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben aktuális információk (pl. rendezvények, szakmai tanulmányok, tippek, újdonságok), elektronikus hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok célzott küldése a levelező listákra feliratkozóknak, üzleti és marketing célú megkeresések kezelése
 • a rendezvényeinken kiállító cégeknek és vállalkozóknak nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatban a jogi kötelezettségeink teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása;
 • az egyedi megkeresések kezelése (a Kapcsolat oldalon, E-mailben, telefonon stb. érkező megkeresések)
 • online és offline nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, nyereményjátékra jelentkezők és nyertesek kiértesítése, nyeremény(ek) eljuttatása számukra
 • a közösségi média oldalaink üzemeltetése körében rendezvényeink reklámozása, véleménynyilvánítás és kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása
 • munkavállalók adatainak kezelése munkabér elszámolás, adó- és egyéb kötelezettség teljesítése céljából
 • statisztikák, elemzések készítése
 • a hirdetéseink testre szabása
 • az informatikai rendszer technikai fejlesztése
 • a Felhasználók jogainak védelme
 • a Gemmin Bt., mint adatkezelő jogainak védelme

Az Ön személyes adatait csak a fenti célokhoz kötötten kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az oldal használata során Ön által közölt személyes adatai, illetve az Önről generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Ön jogosult – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – a hozzájárulását bármikor visszavonni, de ez nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A tárolt személyes adataival kapcsolatos jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozás, tiltakozás és egyéb jogorvoslati lehetőségek) a 8. pontban talál bővebb tájékoztatást.

Egyéb jogalap:

 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 • munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 • szerződéses partnerek (pl. kiállítók) és a nyereményjátékainkban részt vevő magánszemélyek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • a közösségi médiában a profilunkat lájkoló, illetve követő magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra szeretnénk felhasználni, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kérjük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A jelen tájékoztatóban szereplő adatfeldolgozókon és egyéb külső szolgáltatókon kívül harmadik személynek vagy hatóságnak – amennyiben egy jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – csak hatósági határozat alapján, vagy az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával adjuk ki személyes adatait.

A Gemmin Bt. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

4. Az adatkezelés elvei, módja, adatok védelme

Gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Az adatok biztonságát azok titkosításával, Secure Sockets Layer (SSL) használatával védjük. A hírlevélre való feliratkozást két lépcsőssé tettük, hogy senki ne élhessen vissza más adatával.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok véletlen elvesztése, jogtalan megsemmisülése, jogosulatlan hozzáférése, felhasználása, megváltoztatása és terjesztése ellen, és erre figyelmeztetjük az adatfeldolgozókat is. Ennek ellenére kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Mi nem vizsgáljuk a hozzájáruló személy jogosultságát, és nem ellenőrizzük nyilatkozatának tartalmát. A Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan kerül sor – nem gyűjtünk.

 

5. Az adatkezelés időtartama

A hírlevéllel/eDM-mel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

a weboldalunk üzemeléséig, valamint addig, amíg Ön nem jelzi felénk leiratkozási szándékát. Amint Ön a hírlevél/eDM alján található „leiratkozás” gombra kattintva leiratkozik hírlevelünkről, 72 órán belül töröljük adatait, és a továbbiakban nem kap több hírlevelet/eDM-et. A bizonyíthatóság érdekében a leiratkozás tényét és dátumát rögzítjük úgy, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a  leiratkozás bizonyítható.

A Felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén (a Kapcsolat oldalon vagy elektronikus úton küldött üzenet, telefonon vagy postai úton történő megkeresés stb.), a személyes adatokat a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követően legkésőbb a 90. napon töröljük, kivéve akkor, ha erről Ön másként nem rendelkezik, illetve minden olyan egyedi esetben, ha a jogos érdekünk a Személyes adat további kezelését indokolja. Ekkor is csak addig kezeljük az adatait, amíg a jogos érdekünk fennáll.

A nyereményjátékokkal kapcsolatban a személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 év.

A számlát, amit látogatóink kérésére, illetve kiállítóinknak állítunk ki jogi kötelezettségünk miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

6. További adatkezelési tudnivalók – Cookie

 6.1 Cookie

A cookies, azaz „sütik” kis szövegfájlok, illetve adatcsomagok, melyeket a honlapok az oldalaikra Felhasználók számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. Segítségükkel a weboldalak bizonyos ideig megjegyzik a felhasználók műveleteit és személyes beállításait (pl. az oldal megjelenítéséhez választott nyelvet, a betűméretet és a weboldal megjelenítésével kapcsolatos többi, egyedi beállítást), így a felhasználóknak nem kell azokat újra megadniuk minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra ellátogatnak, vagy az egyik lapról egy másikra navigálnak át. A cookie használatával a weboldalak üzemeltetői statisztikai jellegű információt is gyűjtenek a honlap Felhasználóiról.

A cookie-k („sütik”) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Felhasználó eszköze tárol. Néhány cookie („süti”) a weboldal bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a Felhasználó számítógépén.

A cookie-k („sütik”) nem tartalmaznak személyes adatokat, és nem alkalmasak az egyéni Felhasználó azonosítására.

A cookies, azaz “sütik” fajtái:

Ideiglenes cookie: A „sütik” ezen fajtájára jellemző, hogy elsősorban az adatvesztés megakadályozására alkalmazzák, és érvényességi idejük a munkafolyamat végén lejár, vagy az internet böngésző bezárásával törlődnek a Felhasználó számítógépéről. Ezek a cookie-k általában nélkülözhetetlenek a weboldal alapvető funkcióinak használatához (pl. „bevásárló kosár” kezelése).

Tartós vagy mentett cookie: Ezen cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett „sütik” a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a Felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek olyan információkat, amelyekkel a Felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok, statisztikák és elemzések a weboldal teljesítményének javítására szolgálnak. Ezen típusú cookie-k élettartama változó.

Cookie-k a szerint is csoportosíthatók, hogy az adott weboldal maga alkalmazza (lsd. belső cookie) vagy a weboldalról külső forrásból, más szolgáltató által megadott kódok kerülnek a Felhasználó gépére (külső cookie).

Külső cookie-kat használ pl. a személyre szabott, érdeklődésen alapuló u.n. remarketing. A weboldal korábbi Felhasználói számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg hirdetések.

 

6.2 A weboldal által használt saját, belső “sütik”

A weboldalunk által használt belső „süti”:

PHPSESSIONID: ezekkel a cookie-kkal azonosítja be a Felhasználót a rendszer, miközben a weboldalon böngészik. A weboldalon belül másik oldalra történő váltáskor megőrzi a beállításokat. Nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Ön a weboldalunkon böngésszen. Amint bezárja a weboldalt, ezek a cookie-k törlődnek.

A működéshez szükséges „sütiket” nem kell jóváhagyatni a felhasználóval.

 

6.3 Külső szolgáltatók naplózással és “sütivel” kapcsolatos tevékenysége

A weboldalunk html kódja a Vállalkozótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a Felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a Weboldal Felhasználóinak figyelmét arra, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A weboldal működéséhez szükséges külső cookie és tárolása időtartama:

csrftoken: az oldalon keresztüli kéréshamisítás megakadályozására szolgál, és nélkülözhetetlen az oldal biztonságos működéséhez. Az instagram.com szolgáltatja, és 1 évig tárolódik.

Statisztika készítés céljából, a Google analytics által használt cookie-k és tárolásuk időtartama:

_ga,: a Felhasználó és a felkeresett oldal beazonosítása – az utolsó látogatáshoz képest 2 évig tárolódik

_gat: a Google analytics-be menő kérelmek arányának korlátozása a webes támadások kivédésére – 1 perc után törlődik

_gid: egyedi azonosítót regisztrál, amely alapján statisztikai adatokat kapunk arról, hogy a látogató hogy használja az oldalunkat – 24 órán elteltével törlődik

Marketing célból használt cookie-k és tárolásuk időtartama:

fr: A Facebook a ki- és bejelentkezett felhasználókat követi nyomon ezzel a sütivel hirdetési célokból – 3 hónap elteltével törlődik

PREF: a youtube.com egyedi azonosítót regisztrál, amelyet a Google arra használ, hogy statisztikát készítsen arról, hogyan használja a látogató a különböző weboldalakon a YouTube videókat – 8 hónap után törlődik

rur: Instagram session cookie – a munkamenet végén törlődik

urlgen: az Instagram használja – a munkamenet végén törlődik

VISITOR_INFO1_LIVE: a YouTube megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a YouTube-bal integrált oldalakon – 179 nap után törlődik

YSC: a YouTube általa egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikát készítsen arról, a felhasználó milyen YouTube videókat nézett meg – a munkamenet végén törlődik

Felhasználóink számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A weboldalunk és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása nem történik.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:

Google és YouTube adatvédelem és „süti” kezelésről itt olvashat >>

Google tájékoztató “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” címmel itt találja >>

Facebook adatkezelési szabályzat itt találja >>

Facebook „süti” kezelésről itt olvashat >>

Instagram adatvédelemi szabályzat itt találja >>

Instagram „süti” kezelésről itt olvashat >>

 

6.4 Az Ön jogai a cookie, „süti” használatával kapcsolatban:

Sütikkel kapcsolatos tájékoztató és használatuk engedélyezése a weboldalunk felkeresésekor a képernyő alsó részén jelenik meg. Itt külön tudja elfogadni vagy elutasítani (döntése szerint az adott jelölőnégyzet kipipálásával) az egyes típusú sütik használatát.

A tájékoztató szövege:

„A mi weboldalunk is használ sütiket

A weboldalak többségéhez hasonlóan a mi oldalunk is használ sütiket a jobb működés érdekében. Ha nem fogad el minden sütit, nem biztos, hogy az oldalunk minden funkciója megfelelően fog működni. Tudjon meg többet a sütikről az Adatkezelési tájékoztatóból”

Egyébiránt a cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a „sütik” alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menüpont alatt, a cookie, süti vagy nyomkövetés kiválasztásával van lehetőség.

 

7. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a velünk kötött szerződés alapján dolgoznak, és a tőlünk kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A részükre továbbított személyes adatokat mindenkor a GDPR alapján rögzítik, kezelik, dolgozzák fel. Munkájukhoz csak a mi hozzájárulásunkkal jogosultak további adatfeldolgozót igénybe venni, akinek szintén meg kell felelnie a GDPR előírásainak.

Az adatkezelési tevékenységünk ellátásához az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az Ön személyes adatait az alábbi szolgáltatótól bérelt tárhelyen tároljuk:

EVOLUTIONET Kft. (Székhely. 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023 Tel.: +36 30 401 1408, E-mail: info@evolutionet.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a Weboldalon hírlevélre feliratkozó Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja: a weboldalunkon hírlevélre feliratkozó Felhasználók személyes adatainak rögzítése, tárolása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldalunk üzemeléséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.

 

Kapcsolattartás biztosítására irányuló adatfeldolgozás

Az érdeklődők és a közöttünk lévő kommunikáció biztosításához, a weboldalunk Kapcsolat oldalán keresztül történő megkereséshez a tárhelyet az EVOLUTIONET Kft. biztosítja (Székhely. 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75., Cg. 02-09-075023 Tel.: +36 30 401 1408, E-mail: info@evolutionet.hu)

Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, E-mail cím

Az adatfeldolgozással érintettek köre: a velünk közvetlen a weboldalon a Kapcsolati űrlap segítségével, elektronikus úton kommunikáló Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja: az érdeklődők és a közöttünk történő kapcsolatfelvétel, az általunk biztosított szolgáltatások igénybevételével összefüggésben lévő kommunikáció lebonyolítása.

Az adatfeldolgozás jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, amelyet a Kapcsolati űrlap alatti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulását/az ügy lezárását követő 90 nap, vagy a weboldal a üzemeltetéséig, vagy a Felhasználó adatainak törlése iránti kérelme alapján, az ügy lezárását követő 90 napon belül az adat törléséig.

 

Hírlevél küldésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

A weboldalunkat dr. Fekete Andrea ev. fejleszti és kezeli. Feldolgozza a hírlevélre/eDM-re feliratkozók személyes adatait, és eljuttatja a hírleveleket kiküldő adatfeldolgozóhoz (Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 6. Adószám: 76834404-1-41, Nyilvántartási szám: 43126105 Tel.: +36-30-5004633 E-mail: berill01@freemail.hu )

Az adatfeldolgozás célja: a legutóbbi hírlevél kiküldése óta feliratkozottak adatainak előkészítése a kiküldéshez, a leiratkozások és adatmódosítások kezelése a weboldalon található adatbázisban

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg.

Az adatfeldolgozás  időtartama: a weboldalunk üzemeléséig, vagy a hírlevélről leiratkozásig

 

Az elektronikus hírlevelek/eDM kiküldését, a leiratkozásokat és az adatmódosítást a Naon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Mailchimp végzi.

A Naon Kft. adatai: székhely: 1196 Budapest, Fő utca 152., Cg. 01-09-953324 Tel.: +36-30-2423150, E-mail: naon@naon.hu).

A Mailchimp adatai:

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozás célja: az általunk készített, gazdasági reklámot is tartalmazó elektronikus hírlevelek eljuttatása a Felhasználókhoz, a leiratkozások és adatmódosítások kezelése

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a hírlevélre feliratkozáskor, jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg.

Az adatfeldolgozás  időtartama: a weboldalunk üzemeléséig, vagy a hírlevélről leiratkozásig

.

8. Az érintett jogai és érvényesítésük módja

8.1. Ön élhet a személyes adataihoz való hozzáférés jogával, és tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük e személyes adatait, és ha igen, akkor mely adatait.

A személyes adataihoz való hozzáférési kérelmét elküldheti nekünk a lelkes13@gmail.com címre, vagy a postai címünkre (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) küldött ajánlott, illetve tértivevényes-ajánlott levélben A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tudjuk hitelesnek tekinteni, ha a kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. Az E-mailben küldött tájékoztatáskérés csak akkor hiteles, ha azt Ön a hírlevél/eDM listán szereplő, illetve a kapcsolati oldalon küldött üzenetekor használt E-mail címéről küldi. Előfordulhat, hogy a tájékoztatás megadása előtt más módon is beazonosítást kérünk.

A tájékoztatáskérés – az általunk kezelt adatain kívül -, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

8.2. Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

8.3. Ön kérheti a személyes adatainak törlését.
Az általunk küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a hírlevél adatbázisában az Ön Személyes adatait töröljük.

Kérheti továbbá a kapcsolatfelvétel során rögzített adatai törlését is, a lelkes13@gmail.com E-mail címen, amennyiben a megkeresésben foglalt ügy lezárult, és nem kívánja megvárni a 90 napos törlési határidőt. Más adatkezelési cél esetében szintén a lelkes13@gmail.com címen várjuk megkeresését. A közösségi médiában egyszerűen csak törölje az oldalaink követését, a bejegyzéseinkhez írt megjegyzéseit és/vagy az üzenetváltásunkat.

A törlésre irányuló kérelem elutasítható

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; vagy
 • a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásának tényéről és okairól minden esetben 25 napon belül tájékoztatjuk Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

8.4. Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát. Ekkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük az adatok pontosságát. Ez három esetben fordulhat elő:

 • ha kérésére megadjuk az általunk kezel személyes adatokat, de Ön vitatja azok helyességét, pontosságát, viszont ez a tény nem állapítható meg egyértelműen,
 • ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem akarja törölni az adatait, csak kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • ha az adatkezelés célja már megvalósult, de a Ön továbbra is kéri tőlünk az adatkezelést jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

8.5. Ön kérheti az adathordozást. Kérésére az Ön által megadott és általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át Önnek és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítjuk.

8.6. Ön tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy egy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozása jogszerűségét minden esetben megvizsgáljuk, és ha megalapozottnak találjuk, akkor megszüntetjük az adatkezelést, az Ön személyes adatait pedig töröljük. Ezen túlmenően a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedéseinkről értesítjük mindazokat, akiknek személyes adatait korábban továbbítottuk.

 

8.7. Ön kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre az automatizált döntéshozatal

Nálunk nem működik automatizált döntéshozatal

 

8.8. Ön jogorvoslatot kérhet

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért, ha úgy véli, megsértettük a jogait.

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:         1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:           https://www.naih.hu

Ha úgy véli, hogy az adatkezelési elveket súlyosan megszegtük, bírósághoz is fordulhat, és peres eljárásban érvényesítheti jogait.

 

9. Alkalmazandó jog

A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:

 1. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 2. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 3. évi CLV. törvény – a Felhasználó védelemről (Fgytv.);
 4. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 5. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 6. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 7. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155 § (4) bekezdés

 1. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 2. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) és az ezt módosító 2015. évi CLXXXVI törvény 168. §
 3. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
 4. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 5. október 1-én életbe lépett EU rendelet a cookie-k használatáról

2018. május 25-én életbe lépő, az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE